Andelsboligforening

En vurdering foretaget af en valuar kan have stor betydning for ejere af en andelsbolig.

Med en erfaring på mere end 30 år som ejendomsmægler og medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening samt en uddannelse med 20 års erfaring som Valuar, har vi et særdeles godt kendskab til de enkelte ejendommes markedsværdi.

Alle Andelsboligforeninger kan vælge mellem den offentlige vurdering, fastsat af det offentlige system SKAT, og en valuarvurdering, fastsat af en Ejendomsmægler MDE, Valuar, idet der i henhold til Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 5 stk. 2, litra b, er mulighed for at få vurderet en ejendom som den kontante handelsværdi som boligudlejningsejendom.

Der kan være stor forskel på vurderingerne. Derfor kan det være vigtigt at indhente en valuarvurdering, når man skal tage hensyn til de andelshavere, der enten ønsker at belåne deres andelsbevis eller ønsker at sælge deres andel.

Kjølhede Ejendomsvurdering har særdeles stor erfaring og succes med valuarvurderinger af andelsboliger og vi har i alle de sager, vi har været involveret i, fået forhøjet værdien af ejendommene betragteligt i forhold til den offentlige vurdering.

De er altid meget velkommen til at kontakte os for en helt uforpligtende og fortrolig drøftelse vedrørende en valuarvurdering af Deres ejendom.

Andelsbolig